De SMILE-studie

SMILE staat voor S erious M ental I llness L ifestyle E valuation. De studie onderzoekt een leefstijlinterventie op maat die zich richt op gezonde voeding en lichaamsbeweging bij volwassenen met een ernstig psychische aandoening.

De studie wordt uitgevoerd binnen verschillende FACT-teams in Nederland in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Psychiatrie van het VUmc en Hogeschool Inholland.

Alle cijfers op een rij tot nu toe...

Wauw! Er is al zoveel gedaan voor SMILE. Kijk maar eens naar de cijfers:

  • Inmiddels zijn er al ruim 300 groepssessies gegeven.
  • Er zijn 15 interviews uitgevoerd met deelnemers en 13 met hulpverleners .
  • Dit heeft 20 uur aan evaluatiegesprekken/interviews opgeleverd.
  • Er zijn al bijna 700 metingen gedaan.

Lees meer

De allerlaatste metingen!

Bij sommige teams van Batch 2 zit SMILE er alweer op. De laatste metingen zijn gedaan. Bij andere teams vinden deze metingen deze maand nog plaats en de allerlaatste metingen bij de teams vinden naar verwachten in februari 2020.

Lees meer

Eerste groep teams afgesloten

De eerste groep met FACT-teams (batch 1) die gestart zijn in het voorjaar van 2018, zijn allemaal klaar met het onderzoek. Florine en Willemijn hebben alle teams bezocht om de laatste onderzoeksmetingen op te halen en de hulpverleners te bedanken voor hun inzet.

Lees meer

Publicatie onderzoeksdesign!

Begin dit jaar is het onderzoeksdesign van de SMILE-studie gepubliceerd in het BMC Psychiatry journal. Een designartikel beschrijft wat de interventie inhoudt en wat er precies gemeten gaat worden.

Je kan hier het artikel downloaden, lukt het niet om te openen? Neem dan contact met ons op: smile.studie.beta@vu.nl

Lees meer

Update april 2019

De werving is inmiddels afgerond. In totaal doen 228 deelnemers mee aan het onderzoek!

De eerste reeks interviews zijn allemaal uitgevoerd. We hebben al veel ervaringen gehoord en zijn erg blij met alle feedback die we van deelnemers en hulpverleners hebben gehoord. Vanaf volgende maand worden de interviews voor de reeks ingepland.

Bij de groep die dit afgelopen najaar is gestart, zijn de tussenmetingen (na 3 maanden) vrijwel allemaal gedaan. Daarnaast zijn de eerste teams alweer bijna klaar met de wekelijkse groepssessies en zijn al bezig met het inplannen van de 6-maandenmeting.

Eind maart is de klankbordgroep bijeengekomen. Deze groep bestaat uit het SMILE-team en diverse wetenschappers, experts en hulpverleners uit het veld. Hierbij is een update gegeven over het onderzoek en is input gevraagd over diverse onderwerpen.

Lees meer