De SMILE-studie

SMILE staat voor S erious M ental I llness L ifestyle E valuation. De studie onderzoekt een leefstijlinterventie op maat die zich richt op gezonde voeding en lichaamsbeweging bij volwassenen met een ernstig psychische aandoening.

De studie wordt uitgevoerd binnen verschillende FACT-teams in Nederland in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Psychiatrie van het VUmc en Hogeschool Inholland.

Procesevaluatie van het SMILE-programma, wat houdt dat in?

Om erachter te komen hoe het SMILE-programma is uitgevoerd, wat werkt in SMILE en waar verbeterpunten liggen, voeren we een procesevaluatie uit.
Bij SMILE doen we dit door interviews te houden met zowel hulpverleners als deelnemers van het interventieprogramma hebben gevolgd. Daarnaast gebruiken we o.a.

  • aanwezigheidslijsten om te kunnen zien hoeveel deelnemers er per sessie aanwezig waren.
  • verslagen van groepsvisitaties . Bij ieder team is één of meerdere keren meegekeken bij groepssessies door de onderzoekers.

De komende tijd zullen alle interviews met hulpverleners en deelnemers worden ingepland van de eerste groepen die zijn gestart. De tweede reeks interviews zal volgen vanaf de zomer.