De SMILE-studie

SMILE staat voor S erious M ental I llness L ifestyle E valuation. De studie onderzoekt een leefstijlinterventie op maat die zich richt op gezonde voeding en lichaamsbeweging bij volwassenen met een ernstig psychische aandoening.

De studie wordt uitgevoerd binnen verschillende FACT-teams in Nederland in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam, afdeling Psychiatrie van het VUmc en Hogeschool Inholland.

Update april 2019

De werving is inmiddels afgerond. In totaal doen 228 deelnemers mee aan het onderzoek!

De eerste reeks interviews zijn allemaal uitgevoerd. We hebben al veel ervaringen gehoord en zijn erg blij met alle feedback die we van deelnemers en hulpverleners hebben gehoord. Vanaf volgende maand worden de interviews voor de reeks ingepland.

Bij de groep die dit afgelopen najaar is gestart, zijn de tussenmetingen (na 3 maanden) vrijwel allemaal gedaan. Daarnaast zijn de eerste teams alweer bijna klaar met de wekelijkse groepssessies en zijn al bezig met het inplannen van de 6-maandenmeting.

Eind maart is de klankbordgroep bijeengekomen. Deze groep bestaat uit het SMILE-team en diverse wetenschappers, experts en hulpverleners uit het veld. Hierbij is een update gegeven over het onderzoek en is input gevraagd over diverse onderwerpen.