Algemene informatie voor FACT-teams

Een experimentele studie, wat houdt dat in? 

De SMILE-studie betreft een experimentele studie, daarom zijn de deelnemende teams opgedeeld in óf de interventiegroep óf de controlegroep. In alle teams ondergaan de deelnemers de metingen. In de interventiegroep nemen de deelnemers daarnaast deel aan de leefstijlinterventie. Uiteindelijk worden de metingen van de interventiegroep met de metingen van de controlegroep vergeleken. Loting bepaalt of een team de leefstijlinterventie gaat uitvoeren of de gebruikelijke zorg biedt (deze kans is 50%). Van tevoren weet je dus niet in welke groep je terecht komt.


Als de interventie effectief is gebleken (na afloop van de interventie- en studieperiode), krijgen de teams in de controlegroep ook de interventie aangeboden

Wat betekent meedoen?

De SMILE-interventie

In de interventiegroep: FACT-teamleden voeren de interventie uit. Twee leden van elk FACT-team worden aandachtsfunctionaris van de leefstijlinterventie. De twee aandachtsfunctionarissen van de leefstijlinterventie krijgen een tweedaagse training voor aanvang van de studie.

In de controlegroep: teams blijven de gebruikelijke zorg geven. Wel worden er in ieder team twee leden aandachtsfunctionaris, die verantwoordelijk zijn voor de werving en metingen binnen hun team. 

Werving cliënten

In elk FACT-team worden 13 tot 15 deelnemers geïncludeerd. Bent u benieuwd wie er in aanmerking komen voor deelname? Dat kunt u hier vinden. 

Training

In de interventiegroep: Twee teamleden die de interventie gaan geven volgen de training.

In de controlegroep: na afloop van de studie, mits de interventie effectief is, kunnen teamleden van controlegroepen de training volgen.

Financiële compensatie

FACT-teamleden die worden getraind en de te leveren inspanningen worden voor een deel financieel gecompenseerd. Dit betekent onder andere dat de teamleden de twee trainingsdagen gratis kunnen volgen. Er wordt ook een compensatiebedrag per deelnemende cliënt toegekend.

Cliënten krijgen voor het deelnemen aan de metingen ook een kleine financiële compensatie.

Draaiboek en handboek

Alle deelnemende teams ontvangen een draaiboek met de nodige informatie over de procedure(s), de taakomschrijven en de protocollen voor de metingen. 

In de interventiegroep krijgen de aandachtsfunctionarissen tevens een handboek. In dit handboek staan op een praktische manier de groepssesies beschreven. Het handboek geeft zoveel mogelijk handvaten om de interventie zo goed mogelijk uit te voeren. Cliënten die de groepssessies volgen krijgen daarnaast werkbladen aangereikt. Hierin staat de besproken informatie met bijbehorende opdrachten. Ook kunnen zij hier notities in maken.

In de controlegroep: als de interventie effectief blijkt te zijn, krijgen ook de teams in de controlegroep het handboek aangereikt.

Wat levert het op?

De interventie levert voor de deelnemende cliënten mogelijk het volgende op:

 • Gewichtsafname
 • Verbetering in bloeddruk, glucose- en cholesterolwaarden
 • Kwaliteit van leven
 • Vermindering van medicatiegebruik
 • Groepssteun
 • Hogere levensverwachting

Voor FACT-teams levert deelname het volgende op:

 • Structurele aandacht voor leefstijl (zoals in de richtlijnen & ccaf)
 • Aansluiting bij de somatische screening
 • Bijdrage aan gezondere doelgroep
 • Minder zorgconsumptie en - kosten
 • Professionalisering: kennis, kunde & vaardigheden