Nieuws over het onderzoek

Op deze pagina plaatsen we artikelen over de voortgang van de studie. Zo blijven jullie op de hoogte!

Alle cijfers op een rij tot nu toe...

Wauw! Er is al zoveel gedaan voor SMILE. Kijk maar eens naar de cijfers:

  • Inmiddels zijn er al ruim 300 groepssessies gegeven.
  • Er zijn 15 interviews uitgevoerd met deelnemers en 13 met hulpverleners .
  • Dit heeft 20 uur aan evaluatiegesprekken/interviews opgeleverd.
  • Er zijn al bijna 700 metingen gedaan.

Lees meer

De allerlaatste metingen!

Bij sommige teams van Batch 2 zit SMILE er alweer op. De laatste metingen zijn gedaan. Bij andere teams vinden deze metingen deze maand nog plaats en de allerlaatste metingen bij de teams vinden naar verwachten in februari 2020.

Lees meer

Eerste groep teams afgesloten

De eerste groep met FACT-teams (batch 1) die gestart zijn in het voorjaar van 2018, zijn allemaal klaar met het onderzoek. Florine en Willemijn hebben alle teams bezocht om de laatste onderzoeksmetingen op te halen en de hulpverleners te bedanken voor hun inzet.

Lees meer

Publicatie onderzoeksdesign!

Begin dit jaar is het onderzoeksdesign van de SMILE-studie gepubliceerd in het BMC Psychiatry journal. Een designartikel beschrijft wat de interventie inhoudt en wat er precies gemeten gaat worden.

Je kan hier het artikel downloaden, lukt het niet om te openen? Neem dan contact met ons op: smile.studie.beta@vu.nl

Lees meer

Update april 2019

De werving is inmiddels afgerond. In totaal doen 228 deelnemers mee aan het onderzoek!

De eerste reeks interviews zijn allemaal uitgevoerd. We hebben al veel ervaringen gehoord en zijn erg blij met alle feedback die we van deelnemers en hulpverleners hebben gehoord. Vanaf volgende maand worden de interviews voor de reeks ingepland.

Bij de groep die dit afgelopen najaar is gestart, zijn de tussenmetingen (na 3 maanden) vrijwel allemaal gedaan. Daarnaast zijn de eerste teams alweer bijna klaar met de wekelijkse groepssessies en zijn al bezig met het inplannen van de 6-maandenmeting.

Eind maart is de klankbordgroep bijeengekomen. Deze groep bestaat uit het SMILE-team en diverse wetenschappers, experts en hulpverleners uit het veld. Hierbij is een update gegeven over het onderzoek en is input gevraagd over diverse onderwerpen.

Lees meer

Procesevaluatie van het SMILE-programma, wat houdt dat in?

Om erachter te komen hoe het SMILE-programma is uitgevoerd, wat werkt in SMILE en waar verbeterpunten liggen, voeren we een procesevaluatie uit.
Bij SMILE doen we dit door interviews te houden met zowel hulpverleners als deelnemers van het interventieprogramma hebben gevolgd. Daarnaast gebruiken we o.a.

  • aanwezigheidslijsten om te kunnen zien hoeveel deelnemers er per sessie aanwezig waren.
  • verslagen van groepsvisitaties . Bij ieder team is één of meerdere keren meegekeken bij groepssessies door de onderzoekers.

De komende tijd zullen alle interviews met hulpverleners en deelnemers worden ingepland van de eerste groepen die zijn gestart. De tweede reeks interviews zal volgen vanaf de zomer.

Lees meer

Update oktober 2018

De SMILE-studie is nog steeds in volle gang! De hoogste tijd voor weer een update :).

De interventieteams die begin dit jaar zijn gestart met het geven van de groepssessies, zijn alweer halverwege. Dit betekent dat de wekelijkse sessies erop zitten en de maandelijkse sessies zijn begonnen. Ook hebben de meeste 6-maandenmetingen plaatsgevonden bij de controle- en interventieteams.

In ons vorige bericht lieten we weten dat we nog op zoek waren naar twee teams. We hebben inmiddels één nieuw team bij SMILE kunnen betrekken. Hier zijn we heel erg blij mee!

De interventieteams die deze en aankomende maand gaan starten, hebben de training erop zitten. Het waren intensieve, maar hele leuke, leerzame en inspirerende dagen. Sonja van Hamersveld van Charly Green gaf de training en Meijke van Herwijnen gaf een gastcollege. In zowel de controle- als de interventieteams is de werving naar nieuwe deelnemers gestart, de eerste aanmeldingen en metingen hebben al plaatsgevonden.

Lees meer

Update Juni 2018

Weer een korte update over de stand van zaken bij het SMILE onderzoek!

De meeste interventieteams van de eerste batch zijn al over de helft met de groepssessies. In mei hebben we al deze teams bezocht om een groepssessie bij te wonen. We vonden het erg leuk om een keer mee te kijken en om te horen wat zowel de deelnemers als de aandachtsfunctionarissen vinden van de interventie. Naast de groepssessies zijn de teams van Batch 1 ook gestart met de 3-maandenmeting.

In het najaar starten 12 teams uit de 2de batch met de studie, waarvan de helft de interventie zal gaan geven. De meeste teams weten al in welke groep zij zitten Als dit nog niet het geval is, dan horen jullie dat zo snel mogelijk of neem gerust contact op. Verder zijn we nu druk bezig met het inplannen van afspraken om de aandachtsfunctionarissen en assessoren (die de metingen verrichten) verder te informeren over de werving en de metingen.

Per 1 juni heeft Iris een andere baan gevonden en is daarom gestopt bij het SMILE-onderzoek. Bedankt voor je inspanningen van het afgelopen half jaar en de vele werkbezoeken die je hebt afgelegd! Veel succes met je nieuwe baan!

Wij zijn nog opzoek naar 2 teams die willen meedoen met de SMILE-studie, heb je interesse of weet je een team die wellicht interesse heeft? Neem dan contact met ons op via: smile.studie.beta@vu.nl of 06-11435831.

Lees meer

Update April 2018

De afgelopen maanden is er heel veel werk verzet door de teams, waarvoor heel veel dank!

In totaal doen 20 FACT teams verspreid over heel Nederland mee. Acht teams zijn begonnen met de metingen en daarnaast zijn de interventieteams begonnen met de groepssessies. Vanaf mei vinden ook de 3 maanden metingen alweer plaats. Op 1 april waren er in totaal 93 cliënten die deelnemen aan de SMILE studie, GEWELDIG! Bij één team is de werving nog bezig, dus mogelijk stijgt het aantal deelnemers nog. Bij Voortgang inclusie is te vinden hoeveel deelnemers er zijn per team.

De overige 12 teams zullen starten in september 2018. Dan zullen de trainingsdagen plaatsvinden en zal er begonnen worden met de inclusie en de startmetingen. De komende tijd zullen deze teams verder geïnformeerd worden.

Lees meer

Update Februari 2018

Inmiddels is het alweer eind februari.

Van de interventieteams die in de "eerste batch" zijn gestart of binnenkort gaan starten, hebben de aandachtsfunctionarissen twee trainingsdagen gevolgd. Dit waren intensieve, maar hele leuke, leerzame en nuttige dagen. Daarnaast is ook de officiële inclusie begonnen, bedankt voor jullie inzet hiervoor! De officiële inclusie betekent ook dat de eerste metingen zijn geweest. Ook is het eerste team begonnen met de groepssessies.

Eerste trainingsdagen, eerste metingen, eerste groepssessies: allemaal spannende dingen voor zowel de deelnemende teams als de onderzoekers.

Lees meer