Nieuws over het onderzoek

Op deze pagina plaatsen we artikelen over de voortgang van de studie. Zo blijven jullie op de hoogte!

Procesevaluatie van het SMILE-programma, wat houdt dat in?

Om erachter te komen hoe het SMILE-programma is uitgevoerd, wat werkt in SMILE en waar verbeterpunten liggen, voeren we een procesevaluatie uit.
Bij SMILE doen we dit door interviews te houden met zowel hulpverleners als deelnemers van het interventieprogramma hebben gevolgd. Daarnaast gebruiken we o.a.

  • aanwezigheidslijsten om te kunnen zien hoeveel deelnemers er per sessie aanwezig waren.
  • verslagen van groepsvisitaties. Bij ieder team is één of meerdere keren meegekeken bij groepssessies door de onderzoekers.

De komende tijd zullen alle interviews met hulpverleners en deelnemers worden ingepland van de eerste groepen die zijn gestart. De tweede reeks interviews zal volgen vanaf de zomer.