Nieuws over het onderzoek

Op deze pagina plaatsen we artikelen over de voortgang van de studie. Zo blijven jullie op de hoogte!

Update april 2019

De werving is inmiddels afgerond. In totaal doen 228 deelnemers mee aan het onderzoek!

De eerste reeks interviews zijn allemaal uitgevoerd. We hebben al veel ervaringen gehoord en zijn erg blij met alle feedback die we van deelnemers en hulpverleners hebben gehoord. Vanaf volgende maand worden de interviews voor de reeks ingepland.

Bij de groep die dit afgelopen najaar is gestart, zijn de tussenmetingen (na 3 maanden) vrijwel allemaal gedaan. Daarnaast zijn de eerste teams alweer bijna klaar met de wekelijkse groepssessies en zijn al bezig met het inplannen van de 6-maandenmeting.

Eind maart is de klankbordgroep bijeengekomen. Deze groep bestaat uit het SMILE-team en diverse wetenschappers, experts en hulpverleners uit het veld. Hierbij is een update gegeven over het onderzoek en is input gevraagd over diverse onderwerpen.