Het onderzoeksteam

Het onderzoeksteam bestaat uit de volgende personen:

Prof. dr. M. van Tulder             Begeleiding, promotor

Prof. dr. B. van Meijel               Begeleiding, promotor

Dr. M. Adriaanse                      Projectleider, co-promotor

F. Walburg                                  Coördinerend onderzoeker, AiO

W. de Joode                                Onderzoeksassistent