Algemene informatie

Wat houdt de SMILE-interventie in?

De leefstijlinterventie op maat bestaat uit wekelijkse groepssessies van 2 uur. Gedurende deze sessies zal de focus liggen op gezonde voeding en toename van lichamelijke activiteit. De groepssessies worden gegeven door twee teamleden van het FACT-team, soms in combinatie met een teamlid van de activiteitenbegeleiding.

De groepsessies duren 1 jaar, waarvan de eerste zes maanden de sessies wekelijks plaatsvinden. In de laatste 6 maanden is er maandelijks een groepssessie en telefonische ondersteuning.


               


De kernelementen van de interventie zijn: 

 • Het opstellen van persoonlijke plannen voor voeding en bewegen
 • Het gematigd verminderen van calorieën in voeding
 • Het verkleinen van porties en het vervangen van calorierijke producten (bijvoorbeeld het vervangen van volle zuivelproducten door magere of halfvolle producten)
 • Het aandacht geven aan consumptie van fruit, groente en vezelrijke voeding
 • Het toenemen van matig intensieve beweging/inspanning
 • Het identificeren van situaties die samenhangen met ongewenst leefstijlgedrag, en het opstellen van en oefenen met plannen om met deze situaties om te gaan.

Stoppen of minderen met roken behoort niet tot één van de kernelementen. Wel worden deelnemers uit de interventieteams actief doorverwezen als zij aangeven te willen stoppen met roken.

De SMILE-interventie is gebaseerd op de STRIDE-interventie, die ontwikkeld is in Amerika en effectief is gebleken. De SMILE-interventie sluit aan bij de Schijf van Vijf (Voedingscentrum) en de Beweegnorm 2017 (Gezondheidsraad). 


Wie komen er in aanmerking om mee te doen? 

Per team kunnen 13 tot 15 cliënten meedoen aan het onderzoek. Er zijn een aantal inclusiecriteria waaraan zij moeten voldoen:

 • Heeft een EPA-diagnose
 • Is 18 jaar of ouder
 • Heeft een BMI van ≥27
 • Spreekt en beheerst de Nederlandse taal
 • Is in staat en bereidt om een toestemmingsformulier te tekenen

Daarnaast zijn er exclusiecriteria. Als een cliënt/potentiële deelnemer aan één of meer van onderstaande criteria voldoet, kan hij of zij niet deelnemen: 

 • Heeft acute psychiatrische crisis of somatische aandoening (bijvoorbeeld: gastric bypass operatie, hartaanval of herseninfarct). Geëvalueerd door de regiebehandelaar.
 • Is wilsonbekwaam en daardoor niet in staat om toestemmingsverklaring te tekenen, vragenlijsten in te vullen of mee te doen aan de groepssessies.
 • Is zwanger, geeft borstvoeding of is van plan zwanger te worden gedurende de studie. 


Waar kijken we naar?

We willen weten of de algehele gezondheid en kwaliteit van leven verbetert van mensen die de SMILE-interventie volgen. Binnen de SMILE-studie worden daarom verschillende metingen gedaan. Op basis van deze gegevens kijken we of de SMILE-interventie een meerwaarde heeft ten opzichte van de standaardzorg. Omdat daarnaast wordt onderzocht of de SMILE-interventie kosten-effectief is, worden ook metingen met betrekking tot zorggebruik en werk meegenomen. 

De metingen worden verricht door iemand binnen de (GGZ) organisatie samen met de cliënt. Degene binnen de organisatie is vaak de persoon die ook de somatische screening uitvoert. Diegene krijgt een financiële compensatie. Cliënten die meedoen aan de studie geven van tevoren toestemming om de onderstaande metingen te ondergaan.