Het SMILE-programma

Wat houdt het SMILE-programma in?

Het SMILE-programma bestaat uit wekelijkse groepssessies van 2 uur. Gedurende deze sessies zal de focus liggen op gezonde voeding en toename van lichamelijke activiteit. De groepssessies worden gegeven door minimaal twee teamleden van het FACT-team, soms in combinatie met een teamlid van de activiteitenbegeleiding.

De groepsessies duren 1 jaar, waarvan de eerste zes maanden de sessies wekelijks plaatsvinden. In de laatste 6 maanden is er maandelijks een groepssessie en telefonische ondersteuning.

Een experimentele studie, wat houdt dat in?

De SMILE-studie betreft een experimentele studie, daarom zijn de deelnemende teams opgedeeld in óf de interventiegroep óf de controlegroep . In alle teams ondergaan de deelnemers de metingen. In de interventiegroep nemen de deelnemers daarnaast deel aan de leefstijlinterventie. Uiteindelijk worden de metingen van de interventiegroep met de metingen van de controlegroep vergeleken. Loting bepaalt of een team de leefstijlinterventie gaat uitvoeren of de gebruikelijke zorg biedt (deze kans is 50%). Van tevoren weet je dus niet in welke groep je terecht komt.


Als de interventie effectief is gebleken (na afloop van de interventie- en studieperiode), krijgen de teams in de controlegroep ook de interventie aangeboden .

Wat betekent meedoen?

De SMILE-interventie

In de interventiegroep: FACT-teamleden voeren de interventie uit. Twee leden van elk FACT-team worden aandachtsfunctionaris van de leefstijlinterventie. De twee aandachtsfunctionarissen van de leefstijlinterventie krijgen een tweedaagse training voor aanvang van de studie.

In de controlegroep: teams blijven de gebruikelijke zorg geven. Wel worden er in ieder team twee leden aandachtsfunctionaris , die verantwoordelijk zijn voor de werving en metingen binnen hun team.


Training

In de interventiegroep : Twee teamleden die de interventie gaan geven volgen de training.

In de controlegroep: na afloop van de studie, mits de interventie effectief is, kunnen teamleden van controlegroepen de training volgen.


Wat levert het op?

De interventie levert voor de deelnemende cliënten mogelijk het volgende op:

 • Gewichtsafname
 • Verbetering in bloeddruk, glucose- en cholesterolwaarden
 • Kwaliteit van leven
 • Vermindering van medicatiegebruik
 • Groepssteun
 • Hogere levensverwachting

Voor FACT-teams levert deelname het volgende op:

 • Structurele aandacht voor leefstijl (zoals in de richtlijnen & ccaf)
 • Aansluiting bij de somatische screening
 • Bijdrage aan gezondere doelgroep
 • Minder zorgconsumptie en - kosten
 • Professionalisering: kennis, kunde & vaardigheden

Draaiboek en handboek

Alle deelnemende teams ontvangen een draaiboek met de nodige informatie over de procedure(s), de taakomschrijven en de protocollen voor de metingen.

In de interventiegroep krijgen de aandachtsfunctionarissen tevens een handboek. In dit handboek staan op een praktische manier de groepssesies beschreven. Het handboek geeft zoveel mogelijk handvaten om de interventie zo goed mogelijk uit te voeren. Cliënten die de groepssessies volgen krijgen daarnaast werkbladen aangereikt. Hierin staat de besproken informatie met bijbehorende opdrachten. Ook kunnen zij hier notities in maken.

In de controlegroep: als de interventie effectief blijkt te zijn, krijgen ook de teams in de controlegroep het handboek aangereikt.