Waarom deze studie?

Mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) hebben een verminderde levensverwachting van 20 tot 25 jaar. De belangrijkste oorzaak hiervoor zijn hart- en vaatziekten. Het vroegtijdig overlijden is toe te schrijven aan risicofactoren zoals overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk, cholesterol, roken en een inactieve leefstijl .

Leefstijlprogramma’s, ook wel leefstijlinterventies genoemd, zijn succesvol in het verminderen van deze risicofactoren en kunnen de gezondheid van de cliënten verbeteren. Hoewel er veel onderzoek wordt gedaan naar welke elementen het beste werken in deze programma's, worden deze onderzoeken vaak niet uitgevoerd bij EPA-patiënten. De SMILE-studie onderzoekt daarom een leefstijlinterventie specifiek gericht op EPA-cliënten, die zorg krijgen vanuit FACT-teams.